XS
SM
MD
LG
XL
{alanbaslik}
{alanbaslik}
CZM Bilişim

NETWAY Bulut Tabanlı, Ortak Paylaşımlı, Güvenli, İnternet Ağ Yönetim Yazılımı

OTEL PANSİYON YURT KAFE RESTORAN ALIŞVERİŞ MERKEZİ ŞİRKET FABRİKA Bulut Tabanlı, Ortak Paylaşımlı, Güvenli, İnternet Ağ Yönetim Yazılımı Sistem temel olarak ağa bağlı olan kullanıcıların, internet erişim taleplerini bulut servisine yönlendirmektedir. Bulut servis, Mernis’ten TC Kimlik doğrulaması ve BTK’an alınan profiller ile talebe özgü internet erişimine izin vermektedir. Sistem bilgileri günlük olarak Kamu SM’den alınacak TÜBİTAK zaman damgası ile imzalanarak saklanmaktadırKULLANILMA GEREKLİLİĞİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5651 Kabul Tarihi: 4/5/2007

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 11.04.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30035

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170411-3.htmAmaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaca kanun ve yönetmelik şunu belirtmektedir:

Açık ya da kapalı alanda, kablolu ya da kablosuz, ücretli ya da ücretsiz olarak internet sağlayan kişi ya da kurumlar;

gerekli önlem ve tedbirleri almakla yükümlüdür.


NETWAY NE YAPAR?

5651 SAYILI KANUNA UYUMLULUK Kullanmaya başladığınız andan itibaren 5651 sayılı yasanın öngördüğü “Erişim Kayıtlarının” tutulması ve bu kayıtların 2 yıl boyunca saklanması tarafımızdan yapılmaktadır. 6698 SAYILI KVKK’YA UYUMLULUK Erişim kayıtlarının alınması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na uygun olarak yapılmaktadır. BULUT TEKNOLOJİ NetWay kullandığı bulut teknoloji ile internet erişim kayıtlarınızı tamamen güvenli olarak saklar ve sizi ekstra yedekleme külfetinden kurtarır. Sisteminizi dilediğiniz her yerden yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. MERNİS’TEN (NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN) ONLİNE DOĞRULAMA İnternete çıkmak isteyen kullanıcılar Mernis üzerinden anlık olarak doğrulanarak internete çıkabilmektedir.


GELİŞMİŞ KULLANICI YÖNETİMİ NetWay ile istediğiniz kadar kullanıcı grubu oluşturabilir, her grup için ayrı ayrı profiller oluşturabilirsiniz. ? Hız sınırlama ? Süre Sınırlama ? Data Sınırlama ? Güvenli İnternet TÜBİTAK ZAMAN DAMGASI Erişim kayıtlarınızın değişmediğinin delili olarak TÜBİTAK Zaman Damgası ile damgalıyor ve o şekilde saklıyoruz. Size ekstra bir maliyeti olmadığı gibi kontrol panelinizden istediğiniz an ulaşabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ ENTEGRASYON Otel, yurt, personel takip vb. programlar ile entegre olabilen NetWay sayesinde misafir ve kullanıcılarınızın internet kullanımı, otomatik olarak Check-In ile aktif Check-Out işlemi ile pasif hale gelebilmektedir.


Sunum Dosyası
© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım