XS
SM
MD
LG
XL
{alanbaslik}
{alanbaslik}
CZM Bilişim

Vega sdy

VEGA SDY NE YAPAR ? Web üzerinden Satış Pazarlama departmanınızın yaptığı işlemleri takip edebilmenizi sağlar. *Teklif oluşturma, *Sözleşme girebilme *Bayi sistemi *Bayilerinizin müşterilerini takip edebilme *Sipariş takibi *Raporlama

Vega SDY Ana Sayfa ekranını tamamen diğer Vega Yazılım ürünlerinde olduğu gibi hızlı kısayollar

ve anlık grafik raporlarla, kullanışlı ve şık bir tasarıma sahiptir.


Ana Sayfa Hızlı KısayollarıKullanıcılar


Müşteriler


Projeler


Siparişler


Teklifler


Faturalar


Stoklar


Sözleşmeler


Depolar


Teslimatlar
Ana Sayfa Anlık Raporlar


Aylık Bilgilendirme (Teklif-Sipariş)


Aylık Karşılaştırma


Genel Siparişler


Son 5 Sipariş


Kritik Seviye Ürün Bilgilendirme


Müşteriler 
Müşterilerinizi kendi belirlediğiniz türlere göre tanımlayabilme ve gruplandırabilme


Müşteri kartlarınıza etkinlik kayıt edebilme


Müşteri ile dosyaları (pdf, resim dosyaları, office dosyaları vb) ilişkilendirebilme müşteri

kartına dosya ekleme,eklenen dosyanın onay takibi yapabilme


E-Dönüşüm uygulamaları ile entegre olabilmek için e-dönüşüm bilgilerini kayıt edebilme


Karta detaylı notlara öncelik verilip kategorilendirme

Müşteri kart grup Tanım

Müşteri kartlarını satış türünüze göre gruplandırabilirsiniz.

Müşteri listesi

Müşterilerin listelendiği ve Ekstresine, bakiyesine ulaşıldığı ekrandır.

Bu listedeyken müşteri kartı silinebilir veya güncellenebilir.Tedarikçi tanımlama ve müşteri kartına bağlayabilme.Detaylı Müşteri ve Tedarikçi Takibi Veri alanlarını, zorunlu hale getirilebilir,

eksik kayıt açılmasını önleyebilirsiniz.
Müşteri kartı içindeyken, planlanan

etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz.


Programda stok tanımlarının yapılması.

Tanımlanan stok içerisinde


. Genel bilgileri


. Birimleri


. Barkodlar


. Satış Fiyatı


. Reçete


. Depo Dağılım


. Ekli Dosyalar


.Notlar


Bilgilerini ayrı ayrı

sekmelerden girişi yapılabilir.
Stok Listesi
Program içerisinde yer alan stokların listelendiği alandır, bu alanda filtreleme özellği sayesinde stoklar

listelenmektedir.İşlemler menusu liste üzerinde iken ile güncelleme, silme ve stok depo hareketi yapabilirsiniz.
Stok Raporları


Stoklar ile ilgili olan temel raporların yer aldığı alandır.


Bu alanda;


. Hazırlık Raporu


. Satış Kanalı Raporu


. Stok Hareketleri Raporu


. Alış Satış Raporu


. Stok Döküman Raporu
Yeni Depo


Programda depo tanımları yapılabilir. Tanımlanan depo içerisinde muhasebe kodu da

kritik seviye bilgilendirmesi de tanımlanabilir.


 


Depo Listesi
Program içerisinde yer alan depoların listelendiği alandır.


Depo Raporları


Depo ile ilgili olan temel raporların yer aldığı alandır.


Bu alanda;


Depo Hareketleri Raporu


Depo Transfer Hareketleri Raporu
TekliflerMüşterilerinize teklif

dosyası hazırlayabilir

daha sonra hazırladığınız

teklifi siparişe

çevirebilirsiniz.
TEKLİF DETAYLARI KISMINDA OLUŞTURULANTEKLİFİN İÇERİNDE GEÇEN ÜRÜN BİLGİLERİNİN GİRİLDİĞİ KISIMDIR.


 


GENEL ÖZET BİLGİ:


Teklif ile ilgili alt toplam kısmı görüntülenir.T.C.M.B Kur :Merkez Bankası’ndan bilgiamaçlı döviz kurları takip edilebilir. 


 


Toplu Stok Ekle
Ürünlerin toplu olarak filtre

yardımı ile eklendiği alandır.


Genel İsk. Ekleme:


Belgeye alt iskonto

eklenebildiği alandır.


 


EKLİ DOSYALAR KISMINDA TEKLİF İLE İLGİLİ DOKÜMAN VEYA DÖKÜMANLARIN EKLENEBİLECEĞİ BÖLÜMDÜR.


 


NOTLAR KISMINDA TEKLİF İLE İLGİLİ NOT VEYA NOTLAR GİRİLEBİLİR.
TEKLİF LİSTESİ BÖLÜMÜNDE ÖNCEDEN OLUŞTURULMUŞ TEKLİFLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR.AYR ICA YENİ TEKLİF DOLUŞTURULABİLİR.


 


Açık Teklifler:
Yeni oluşturulmuş teklifler

görüntülenir.


Siparişe Dönüşmüşler:


Oluşturulmuş tekliflerin siparişe

dönüşmüşleri görüntülenir.


Kapalı Teklifler:


Oluşturulmuş fakat reddedilen

teklifler görüntülenir.

SİPARİŞLE İLGİLİ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİLİR.GİRİLEN SİPARİŞLER BİR HAVUZDA TOPLANARAK DURUMUNA GÖRE ONAYLANABİLİR VEYA REDDEDİLEBİLİR.Birim AyarlarıProgram içerisinde kullanılacak olan birim türlerinin tanımlandığı, düzenlendiği ve silinebildiği alandır.KDV GruplarıProgram içerisinde kullanılacak olan KDV

oranlarının tanımlanacağı alandır.

Tanımlamalar içerisinde muhasebe kodları da

dahil tanımlama yapılabilmektedir.Makbuz Tipleri


Program içerisinde kullanılacak olan Makbuz Tipleri tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.
Not Tipleri


Program içerisinde kullanılacak olan Not tipleri tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.Öncelik Sıralamaları


Projelerin ve siparişlerin önem sıralarını belirtmek için kullanılan öncelik özelliğinin eklendiği ve silinebildiği alandır.
Para Birimleri


Program içerisinde kullanılacak olan Para Birimlerinin tanımlarını eklendiği ve silinebildiği alandır.


Tahsilat Tipleri


Program içerisinde kullanılacak olan Tahsilat Tipi tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.
Satış Kanalları


Program içerisinden yapılacak olan satışın tiplerinin tanımının yapıldığı ve düzenlendiği alandır.
Stok Grupları


Program içerisinde kullanılacak olan stokların grup tanımlarının yapıldığı ve yönetildiği alandır.Stok grubu özelliği ile stokları ağaç yapısı türünde gruplar ve alt gruplar şeklinde tanımlayabilirsiniz.


 


Üye Tipleri


Program içerisine giriş yapabilecek olan kullanıcı tiplerinin belirlendiği alandır. Müşteri,Satış Temsilcisi gibi tanımlar yapılabilmektedir.
Banka BilgileriProgram içerisinde kullanılacak olan Banka tanımlarının eklendiği ve silinebildiği alandır.Banka tanımı içerisinde muhasebe kodlarının da tanımı yapılabilmektedir.
Döküman Tipleri


Program içerisinde eklenebilecek olan dökümanların tiplerinin tanımlandığı alandır.
Duyuru Tipleri


Program içerisindeki kullanıcılara yapılamk istenen duyuruların önceden hazırlandığı alandır, bu alanda

duyuru için duyru tipi de tanımlanabilemektedir.
Şube Tanımları


Program içerisinde sipariş, sevk ve satışlarda kullanılacak olan şube tanımlarının yapıldığı

alandır. Şubeler için ayrıca muhasebe kodlarının tanımlarıda yapılabilmektedir.
Kasa Tanımları


Program içerisinden yapılacak olan tahsilatların işleneceği kasa tanımlarının yapıldığı alandır.
Yetki Rol Yönetimi


Rol Yönetimi


Program kullanıcıları için tanımlanacak rollerin tanımlandığı alandır. Rol içerisinde menü yetki gibi ayarlamalar yapılabilir.
Yetki Rol Yönetimi


Kullanıcı Rol Yönetimi


Program içerisindeki kullanıcılara tanımlanan rollerin kullanıcıya atamasının yapıldığı alandır.
Projeler


Proje oluşturabilir, bu projeleri kişilere atayabilirsiniz.


Proje başlangıç,bitiş ve teslimat tarihlerini takip edebilirsiniz.


Proje genel notları, proje açıklamaları, proje özel notlarını raporlayabilirsiniz.


Proje raporlarında proje durumlarını takip ederek, öncelik sıralamasına göre iş planı yapabilirsiniz.
Proje Oluşturma Ekranı


Projenin konusu, zamanı, notları, projenin kim için hazırlandığı genel bilgilerinin

girildiği ekrandır.Proje Listesi


Proje listesini görüntülediğiniz, öncelik sırası, atanan kişi, müşteri adı veya teslim tarihi gibi bilgilere göre filtreleme yapabileceğiniz ekrandır.
Proje Raporları


Proje raporlarında proje karşılığında alınan tahsilat takibini yapabilirsiniz.


Proje sorumlusu, proje toplam tutarı bilgisi takibi yapılabilir.


İnternetin olduğu her yerden raporlara ulaşabilir iş akışı takibi yapabilirsiniz.
Satışlar


Satış raporu seçilen müşteriye ait siparişleri gösterir.


Sipariş teslimat takibi, siparişi hazırlayan, sipariş tutarını takip edebilirsiniz.


İnternet bağlantısı olan her yerden bu raporu alabilir online olarak takip edebilirsiniz.


Satış Raporu


Yine seçilen cariye ait teklifleri aynı ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.


Sipariş ile teklif arasındaki farklılıkları çıkarabilirsiniz.Muhasebe İşlemleri


Tahsilat işlemleri cariden alınan tahsilatları işlemeyi online olarak yapabilirsiniz.


Tahsilatları projeler ile ilişkilendirebilirsiniz. Sonrasında o projeye ait ne kadar tahsilat yapılmış bunun raporunu görebilirsiniz.Risk etkisi seçebilir,raporlamada bunun bilgisini görebilirsiniz.
Satış Sözleşmesi YönetimiMüşterilerinizle satış sözleşmeleri imzalayabilir. Ve sözleşmenin nüshasını tanımlanan sözleşme ekranında «Dosya Ekle» yaparak imzalı belgeler saklanabilir. Satış ve Sipariş belgelerinizde önceden tanımlanmış olan sözleşme otomatik belgeye yansır.KARLILIK RAPORU


ONAYLANMIŞ SİPARİŞLERİNİZİ SEÇİYORSUNUZ VE KARLILIK RAPORU HESAPLA DİYORSUNUZ.
KAPANMAMIŞ FATURALAR LİSTESİ KAPANMAMIŞ FATURALAR LISTESINDE ÖDEME YÖNETIMI ILE KAPANMAMIŞ OLAN FATURALARINIZI YIL

BAZLI OLARAK RAPORLAYABILIRSINIZ.
DEPO BAZINDA MALZEME LİSTESİ


BU RAPORDA YIL VE DEPO BAZLI OLARAK ELINIZDEKI MALZEMELERINIZIN LISTESINI GÖREBILIRSINIZ
CARİ BAKİYE LİSTESİ


BU RAPORDA CARILERINIZI HESAPLISTESINI(BAKIYESINI) ÖZET ŞEKLINDE YIL BAZINDA ALABILIRSINIZ
BANKA HESAP HAREKET LİSTESİ


BU RAPORDA BANKA HAREKETLERINIZI AY BAZLI OLARAK ALABILIRSINIZ
MUHASEBE BAĞLANTISI OLMAYAN FATURALAR


BU RAPORDA MUHASEBELEŞMEMIŞ OLAN FATURALARINIZI GÖREBILIRSINIZ.

?


HAREKET GÖRMEYEN CARİ KARTLARI


BU RAPORDA HIÇ İŞLEM GÖRMEMIŞ OLAN CARI KARTLARINIZI GÖREBILIRSINIZ.
AY SONU STOK SATIŞ RAPORU


BU RAPORDA STOK SATIŞLARINIZI TUTAR(TL) VE MIKTAR BAZINDA ALABILIRSINIZ.
KİŞİ BAZLI SATIŞ RAPORU


BU RAPORDA SATIŞ ELEMANI BAZINDA SATIŞLARINIZI ALABILIRSINIZ.
DEPO BAZINDA MALZEME LİSTESİ


BU RAPORDA STOKLARINIZI DEPO ENVANTERINI GÖREBILIRSINIZ.MUHASEBE KODU OLMAYAN CARİLER


BU RAPORDA MUHASEBE HESAP KODU TANIMLANMAYAN CARILERINIZI GÖREBILIRSINIZ.
SEVK EDİLEN VE BEKLEYEN SİPARİŞ RAPORU


BU RAPORDA BEKLEYEN ONAYLANMAMIŞ VEYA SEVK EDILMIŞ SIPARIŞLERINIZI GÖREBILIRSINIZ.GENEL RAPOR


BU RAPORDA KENDINIZ TEKLIF,SIPARIŞ,MÜŞTERI,TAŞIMACILIK,DEPO TRANSFER BAZINDAKENDI PIVOT RAPORUNUZU

OLUŞTURABILIR PDF OLARAK GÖRÜNTÜLEYEBILIRSINIZ
MÜŞTERİ RİSK RAPORU


BU RAPORDA MÜŞTERINIZIN TOPLAM,AÇIK HESAP,ÇEK,İRSALIYE RISKLERINI AYRI AYRI GÖREBILIRINIZ.
ÇEK SENET DETAYLI RAPORU


BU RAPORDA CARILER ÜZERINDEN İŞLEM GÖRMÜŞ ÇEK-SENETLERINIZI DETAYLI OLARAK GÖREBILIRSINIZ.


Vega Sdy Sunum

© Tüm hakları saklıdırWeb: Efasis Yazılım